!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Varna

Варна [Varna]

1949 - 1956 Stalin (Сталин)


Varna Zoo
Зоопарк (Зоокът) Варна [Zoopark (Zookat) Varna]
43°12'36"N, 27°56'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0002A
     
 
Morskata gradina
m-t "Saltanat" no.5
Varna
BULGARIA
 
+359 52820613
+359 52820612
 
N/A
 
upravitel☼varna-zoo.com
vet☼varna-zoo.com
biolog☼varna-zoo.com
secretar☼varna-zoo.com
 
www.varna-zoo.com  
 
menší zoo v Mořském parku, která existuje od roku 1961, přesto je za hranicemi neznámá (stejně jako všechny bulharské zoo kromě Sofie). Začínala s devíti zvířaty, dnes je zde více než 70 druhů - lvi, tygři, levharti, medvědi, vlci, nosáli, opice, lamy, velbloudi, jeleni, srnci, kozy, klokani, nutrie, pštrosi, dravci, sovy, bažanti, pávi, pelikáni, čápi, vodní ptáci...

smaller zoo in Seaside Park, which exists since 1961, nevertheless it is unknown abroad (as well as all Bulgarian zoo except Sofia). It began with nine animals, today there are more than 70 species - lions, tigers, leopards, bears, wolves, coatis, monkeys, llamas, camels, red and roe deer, goats, wallabies, nutrias, ostriches, raptors, owls, pheasants, peacocks, pelicans, storks, waterfowl...

dětské hřiště, nedaleko je Akvárium, Delfinárium a Terárium  a další atrakce parku
children's playground, near is Aquarium, Dolphinarium and Terrarium and other attraction of the park

N/A

1961

městská
municipal

2,34 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Zdeněk Hynek, 1988
Image 1 of 9
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Image 2 of 9
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Image 3 of 9
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Image 4 of 9
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Image 5 of 9
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Image 6 of 9
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Image 7 of 9
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Image 8 of 9
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988
Image 9 of 9
Zdeněk Hynek, 1988
Zdeněk Hynek, 1988

  Stránka vytvořena 01.05. 2013 Poslední úprava 01.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.