!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Velingrad

Велинград [Velingrad]

dříve • formerly: Kamenitsa (Каменица)


Velingrad Zoo
Zoo of PGGS "Hristo Botev" in Velingrad
Зоопарк (Зоокът) Велинград [Zoopark (Zookat) Velnigrad] • Зоопарк (Зоокът) на ПГГС "Христо Ботев" във Велинград [Z. (Z.) na PGGS "Hristo Botev" vav V.]
42°01'21"N, 23°58'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0039A
     
 
ul. Pirin
Velingrad
BULGARIA

PGGS:
ul. Han Asparuh 111 A
Velingrad
obl. Pazardzhik, 4600
BULGARIA
 
PGGS:
+359 52218
+359 51657
 
PGGS:
+359 52218
 
PGGS:
pggs_vel☼abv.bg
 
PGGS: www.pggs.info  
 
zoo Odborné lesnické školy - šakali, daňci, srnci, divočáci, mufloni, sokoli, divoké kachny, koroptve, orebice, bažanti...

zoo of Vocational School of Forestry - jackals, fallow and roe deer, wild boars, mouflons, falcons, mallards, partridges, Barbary partridges, pheasants...

u zoo je i školní arboretum
next to the zoo is also school arboretum

N/A

N/A

PGGS = Odborná škola lesnická "Christo Botev" ve Velingradu (ПГГС - Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” във Велинград)
PGGS = Vocational School of Forestry "Hristo Botev" in Velingrad (ПГГС - Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” във Велинград)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.05. 2013 Poslední úprava 08.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.