!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vlahi

Влахи [Vlahi]  Vlachi

historicky a dříve • historically and formerly: Vlaki (Влаки)


Vlahi Large Carnivore Education Centre
Образователен център за едри хищници Влахи [Obrazovatelen tsentar za edri hishtnitsi Vlahi]
41°44'19"N, 23°14'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BG-XX-0041B
     
 
Vlahi
obshtina Kresna
obl. Blagoevgrad
BULGARIA

Office:
ul. Tsanko Tserkovski 67, vh. V, et. 2, ap. 3
Sofia 1421
BULGARIA
 
+359 888268414
+359 888788121
Office: +359 29631470
 
Office:
+359 29631470
 
large.carnivore☼gmail.com
Office: office☼balkani.org
 
www.balkani.org/...
 
vzdělávací středisko velkých šelem v pohoří Pirin - výstavní haly s interaktivní materiály a informacemi zabývající se velkými šelmami Bulharska (medvědi, rysi, vlci, šakali) a jejich exotickými příbuznými. Součástí centra jsou také výběhy vlků a medvědů.

large carnivore educational centre in the Pirin Mountain - exhibition halls with interactive materials and information concerning with large carnivores of Bulgaria (bears, lynxes, wolves, jackals) and their exotic relatives. Also enclosures of wolves and bears are part of the centre.

obchod se suvenýry, nedaleko je farma vzácných místních plemen domácích zvířat - karakačanských koz, ovcí, koní a psů
souvenir shop, near id farm of rare local breeds of domestic animals - Sarakatsani goats, sheep, horses and dogs

kavárna
cafeteria

2005 (?) - založení; 2007 - dostavba areálu
2005 (?) - foundation; 2007 - completing of the area

nevládní nezisková organizace Sdružení pro divokou přírodu - Balkán (Сдружение за дива природа – Балкани), s podporou mezinárodní organizace Darwin Initiative, Education 4 Consrvation a další
non-governmental non-profit organization Balkani Wildlife Society (Сдружение за дива природа – Балкани), with aid of international organization Darwin Initiative, Education 4 Conservation and others

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 12.05. 2013 Poslední úprava 12.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.