!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mayshuli

Майшулі [Mayshuli]   Майшули  [Mayshuli]   Majšuli


† Aviaries with Wild Animals in Ratskiy Bor
Вальеры з дзікімі жывёламі ў Рацкі Бор [Val'ery z dzikimi zhyvyolami w Ratski Bor]  
Вольеры с дикими животными в Рацком бору [Vol'ery s dikimi zhivonymi v Ratskom Boru]
55°37'14"N 26°57'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BY-XX-0019A†
     
 
Ratskiy Bor
Mayshuli
BELARUS
 
N/A
 
Ukázkové voliéry místních zvířat v lesním masivu Rackij bor provozované NP Braslavské jezera. 2015 bylo celé zařízení přestěhováno do Mjakjany
Medvědi, vlci, lišky, mývali, jeleni, srnci, divočáci...

Demonstrations aviaries of local animals in the Rackij bor forest massif operated by the Braslav lakes NP. The whole facility was moved to Myakyany in 2015
Bears, wolves, foxes, raccoons, red and roe deer, wild boars...

N/A (nejpozději 90. léta, spíš dříve)
N/A (at the latest in the 1990s, rather earlier)

2015 - přestěhováno do Mjakjany
2015 - moved to Myakyany

národní (NP Braslavské jezera)
national (Braslav lakes NP)

3 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2019 Poslední úprava 02.03. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.