!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Minsk

Mensk  Мінск [Minsk] (in Taraškievica: Менск)  Минск [Minsk]   Mińsk  Minsk


† Mini-Zoo "Karlusha"
Bird Zoo "Karlusha"
Міні-заапарк «Карлуша» [Mini-zaapark "Karlusha"] • Птушыны заапарк «Карлуша» [Ptushyny z. "K."]  Мини-зоопарк «Карлуша» [Mini-zoopark "Karlusha"]  • Птичий зоопарк «Карлуша» [Ptichiy z. "K."]
53°54'04"N, 27°27'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-BY-XX-0010B†
     
 
ul. Yakubovskogo
Minsk, 220xxx
BELARUS
 
N/A
 
soukromá ptačí minizoo na sídlišti Západ - původně soukromá sbírka ptáků, pak veřejně přístupná minizoo. Zpočátku byla financována především ze sponzorských darů (daňové odpisy), příliv peněz stačil nejen na provoz, ale dokonce i na přestavbu voliér a nákup dalších ptáků. Jakmile však byl zákon o daňových odpisech zrušen, zdroje vyschly. Od té doby se minizoo potácela ve finančních problémech. 2014 byla zrušena úředním nařízením - oficiálně z hygienických důvodů, fakticky kvůli pozemku (pro stavbu parkoviště)
Bažanti (asi 8 druhů), pávi, papoušci, drobní exoti, čápi, vrány, holubi (až 55 plemen), slepice (až 22 plemen), veverky, dikobrazi...

private bird mini-zoo in the microdistrict West - originally a private collection of birds, after that public accesible mini-zoo. Initially, it was funded mainly by sponsorship donations (tax depreciation), the cash flow sufficed not only for operating, but even for the rebuilding of the aviaries and the purchase of new birds. But when the law (about the tax depreciation) was repealed, sources have dried up. Since then, the mini-zoo was floundering in financial trouble. It was abolished by official regulation in 2014 - officially for hygienic reasons, in fact due to land (for building a car park)
Pheasants (about 8 species), peacocks, parrots, small exots, storks, crows, pigeons (up to 55 breeds), chicken (up to 22 breeds), squirrels, porcupines...

30. srpna 1997 (Leonid Aleksandrovič Germackij)
30th August 1997 (by Leonid Aleksandroivich Germatskiy)

květen 2014
May 2014

soukromé (Leonid Aleksandrovič Germackij)
private (Leonid Aleksandrovich Germatskiy)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.01. 2011 Poslední úprava 02.03. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.