!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Minsk

Mensk  Мінск [Minsk] (in Taraškievica: Менск)  Минск [Minsk]   Mińsk  Minsk


Oceanland Minsk
Оушенлэнд Мінск [Oushenlend Minsk] Оушенлэнд Минск [Oushenlend Minsk]
53°51'18"N, 27°38'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Tashkentskaya ul.
Minsk
BELARUS
 
- - -

na jaře 2012 měla začít ambiciózní stavba na křižovatce ulice Taškentské a Mašinostrojitělej (poblíž zoo) - stavba Oceanlandu - kombinace delfinária, oceanária, show krokodýlů a divadlo ptáků. V plánu jsou mimo jiné běluhy, delfíni, mroži, lachtani medvědí a hřívnatí - v jednom bazénu s krokodýly, v akváriu (oceanáriu) žraloci, rejnoci, chobotnice a různé ryby. Není zřejmé, zda nebude Oceanland součástí zoo - někdy okolo 2010 byla stavba delfinária v zoo plánovaná, stejně jako vytvoření nového vchodu na křižovatce, kde má nyní stát Oceanland.

creation of an ambitious building at the intersection of Tashkentskaya and Mashinostroiteley streets (near the zoo) had to begin in spring 2012 - creation of Oceanland - a combination of Dolphinarium, Oceanarium, Crocodiles show and Theatre of birds. Planned are among other belugas, dolphins, walruses, fur seals and South American sea lions - in one pool with crocodiles, in the aquarium (Oceanarium) sharks, stingrays, octopuses and various fish. It is not clear whether the Oceanland will be a part of the zoo - sometime around 2010, building of dolphinarium in the zoo was planned, as well as creation of new entrance in the intersection, where the Oceanland should to stay now.

blízko je zoo
near is the zoo

plánované otevření 2014
planned opening 2014

N/A

N/A

1) Vizualizace • Visualization

N/A            
 

  Stránka vytvořena 22.08. 2012 Poslední úprava 22.08. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.