!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Minsk

Mensk  Мінск [Minsk] (in Taraškievica: Менск)  Минск [Minsk]   Mińsk  Minsk


Theatre of Marine Animals
Тэатр марскіх жывёл [Teatr marskikh zhyvyol] Театр морских животных [Teatr morskikh zhivotnykh]
53°55'55"N, 27°30'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Orlovskaya ul.
Minsk
BELARUS
 
- - -

Stavba nového delfinária a mořského akvária s názvem Divadlo mořských zvířat je součástí ambiciózního projektu výstavby akvaparku (přezdíván Běloruský Disneyland) - vodního zábavního parku, který by měl být designovaný podle známých geografických staveb různých zemí. První fáze projektu je již skončena - vstupní areál, pokladny, administrativa, obchody, kavárna... Druhá fáze by měla začít v průběhu 2012 (vodní atrakce a Africká vesnice). Třetí fáze (jejíž součástí je Divadlo mořských zvířat) má následovat bezprostředně a úplně hotovo má být do konce roku 2013. Celý akvapark má být na ploše 16 ha. Divadlo mořských zvířat by mělo stát při severozápadní hranici současného Dreamlandu. První část bude delfinárium pro show mořských savců (delfíni, lachtani, tuleni) s kapacitou 1200 lidí, druhá část bude akvárium či oceanárium (žraloci, ryby, chobotnice apod.).

Construction of a new dolphinarium and marine aquariums with name Theatre of Marine Animals is part of an ambitious project to build aquapark (nicknamed Belarusian Disneyland) - a water amusement park, which should be designated according to the known geographic buildings of various countries. The first phase of the project is already finished - entrance area, cash boxes, administration, shops, cafe... The second phase should begin during 2012 (water attractions and the African village). The third phase (which includes the Theatre of Marine Animals) should follow immediately and fully completed should be to the end of 2013. All Aquapark will be on the area of ​​16 ha. The Theatre of Marine Animals should stand at the northwest border of the current Dreamland. The first part will be the dolphinarium for show of marine mammals (dolphins, sea lions, seals) with a capacity of 1,200 people, the second part will be an aquarium or oceanarium (sharks, fish, octopus etc.).

v plánu je množství vodních i jiných atrakcí, stezka dinosaurů apod.
many water and other attractions, dinosaur trail is planned

plánované otevření 2013 / 2014
planned opening 2013 / 2014

N/A

16 ha (Aquapark)

1) Vizualizace • Visualization

N/A            
 

  Stránka vytvořena 22.08. 2012 Poslední úprava 22.08. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.