!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Aktsyabrski

Aktsyabarski; Oktyabrskiy  Акцябрскі [Aktsyabrski] (in Taraškievica: Акцябарскі)  Октябрьский [Oktyabrskiy]


Zoo Aktsyabrski
Zoo Oktyabrskiy • Oktyabrskiy District Zoo
Акцябрскі заапарк [Aktsyabrski zaapark] • Акцябрскі раённы заапарк  [A. rayonny z.]  Октябрьский зоопарк [Oktyabrskiy zoopark] • Октябрьский районный зоопарк [O. rayonnyy z.]
52°38'27"N, 28°53'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0007A
     
 
ul. Sovetskaya 31a
Oktyabrskiy, 247319
Gomelskaya obl.
BELARUS
 
+375 235752212
+375 445822598
+375 296865931
+375 235751739
 
N/A
 
okt.zoo☼tut.by
 
na regionálních stránkách • on regional site: www.oktiabrskiy.gomel-region.by/...
 
v roce 2003 se v městském parku objevilo sele divočáka přivezené pracovníky lesní správy a v následujícím roce bylo rozhodnuto zde vybudovat malou zoo. Ta byla otevřena zřejmě v roce 2005 (nebo již 2004).
Medvědi, vlci, lišky, mývali, zubři, jaci, jeleni, srnci, divočáci, ovce, lamy, veverky, pštrosi, sovy, papoušci, bažanti, vodní ptáci, čápi, jeřábi...

2003, the wild boar piglet bring by staff of Forest management appeared in the municipal park and in following year, to build a small zoo was decided. It was opened probably in 2005 (or already in 2004).
Bears, wolves, foxes, raccoons, wisents, yaks, red and roe deer, wild boars, sheep, llamas, squirrels, owls, parrots, pheasants, waterfowl, storks, cranes...

N/A

N/A

1. ledna 2003
1st January 2003

městská
municipal

1,77 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A 70 / 261
(2014)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.01. 2011 Poslední úprava 02.03. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.