!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Baranavichy

Baranavičy Баранавічы [Bapanavichy]   Барановичи [Baranovichi]  Барановичі [Baranovychi]    Baranowicz   Baranovičiai  Baranoviči, Baranavičy

dříve • formerly: Баранавічы-Развадова [Baranavichy-Razvadova] /  Барановичи-Розвадово [Baranovichi-Rozvadovo]
 původně dvě obce • originally two villages: Развадова / Розвадово + Новыя Баранавічы [Novyya B.] / Новые Барановичи [Novye B.]


Animal Park "Dipriz"
Zoo "Dipriz"
Парк жывёл «Диприз» [Park zhyvyol "Dipriz"] • Заапарк «Диприз» [Zaapark "Dipriz"] 
Парк животных «Диприз» [Park zhivotnykh "Dipriz"] • Зоопарк  «Диприз» [Zoopark "Dipriz"]
53°05'47"N, 26°00'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0018A
     
 
Malakhovetskyy s/s 31
Baranavichy, 225415
BELARUS
 
OOO Dipriz:
+375 163404045
 
OOO Dipriz:
+375 163404703
 
N/A
 
N/A
 
nová zoo továrny na nábytek - mývali, nosáli, surikaty, kočkodani husarští, kozy, ovce, prasata, lamy, koně, poníci, osli, veverky, papoušci, kanáři, pávi, drůbež, vodní ptáci...

new zoo of furniture factory - raccoons, coatis, meerkats, patas monkeys, goats, sheep, pigs, llamas, horses, ponies, donkeys, squirrels, parrots, canary, peacocks, poultry, waterfowl...

dětská zoo, jízda na ponících, oslech a v povozech, dětské atrakce
children's zoo, pony, donkey and cart ridding, children's attractions

N/A

12. srpna 2017
12th August 2017

soukormá - "Dipriz" s.r.o. (ООО «Диприз»)
private - "Dipriz" Ltd. (ООО «Диприз»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 07.01. 2018 Poslední úprava 07.01. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.