!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Brest

Брэст [Brest] (in Taraškievica: БерасьцеБярэсьце)   Брест [Brest]  Берестя [Berestya]    Brześć   Brestas  Brest; Běrasce

dříve  • formerly:  Brześć LitewskiБрэст-Літоўск [Brest-Litowsk]  • Брест-Литовск [Brest-Litovsk];  Brześć nad BugiemБрэст-над-Бугам [Brest-nad-Bugam] • Брест-над-Бугом [Brest-nad-Bugom]


Zoo Brest
Zoo Berastse
Брэсцкі заапарк [Brestski zaapark]  Брестский зоопарк [Brestskiy zoopark]
52°05'28"N, 23°40'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0008A
     
 
Park im. 1-go Maya
Brest, 224000
BELARUS
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
malá nová zoo v Parku kultury a oddychu (Park 1. máje). Hlavně běloruská fauna - jeleni, ondatry, lišky, polární lišky, kuny, čápi, jeřábi, pštrosi, domácí zvířata (kozy, poníci, králíci, drůbež) atd.

small new zoo in the Park of Culture and Rest (1st May Park). Especially Belarusian fauna - deer, muskrats, foxes, polar foxes, martens, storks, cranes, ostriches, domestic animals (goats, ponies, rabbits, fowl...) etc.

N/A

N/A

2007 (?)

městská
municipal

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 23.01. 2011 Poslední úprava 23.01. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.