!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Domzharytsy

Domzheritsy  Домжарыцы [Domzharytsy]  Домжерицы [Domzhericy]   Domžericy ; Domžarycy


Forest Zoo of Byarezinski Biosphere Reserve
Лясной заапарк Бярэзінскага біясфернага запаведніка [Lyasnoy zaapark Byarezinskaha biyasfernaha zapavednika]  Лесной зоопарк Березинского биосферного заповедника [Lesnoy zoopark Berezinskogo biosfernogo zapovednika]
54°44'34"N, 28°18'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0017A
     
 
Domzharytsy
lepelskiy rayon
Vitsebskaya vobl.
BELARUS
 
+375 213226318
+375 213226313
 
N/A
 
the Biosphere Reserve:
tourism☼berezinsky.by
 
www.berezinsky.by/...  
 
nová zoo Berezinské biosférické rezervace s místními zvířaty - medvědi, zubři, losi, jeleni, srnci, divočáci, lišky, mývalovci, vlci, kuny, veverky, dravci, čápi, vodní ptáci...

new zoo of Berezinski Biosphere Reserve with local animals - bears, wisents, elks, red and roe deer, wild boars, foxes, raccoon dogs, wolves, martens, squirrels, raptors, storks, waterfowl...

prodej suvenýrů, prohlídky s průvodcem, mnoho atrakcí rezervace (muzeum přírody, různá sportoviště atd.), ubytování
selling of souvenirs, guided tours, many attractions of the Reserve (museum of the nature, various sport fields etc.), accommodation


2011

státní - Berezinská biosférická rezervace (Бярэзінскі біясферны запаведнік)
governmental - Berezinski Biosphere Reserve (Бярэзінскі біясферны запаведнік)

12 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.02. 2013 Poslední úprava 18.02. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.