!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kamenyuki

Kamyanyuki  Каменюкi [Kamenyuki] (in Taraškievica: Камянюкi Каменюки [Kamenyuki]   Kamieniuki


Tourist Complex of Bialowieza Forest National Park
Museum of Nature of Bialowieza Forest National Park
Турыстычны комплекс Нацыянальнага парку Белавежская пушча [Turystychny kompleks Natsyyanal'naha parku Belavezhskaya pushcha] • Музей прыроды Нацыянальнага парку Белавежская пушча [Muzey pryrody N. p. B. p.]
Туристический комплекс Национального парка Беловежская пуща [Turisticheskiy kompleks Natsional'nogo parka Belovezhskaya pushcha] • Музей природы Национального парка Беловежская пуща [Muzey prirody N. p. B. p.]
52°34'21"N, 23°47'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-BY-XX-0011A
     
 
Kamenyuki, 2225050
Kamenetskiy rayon
Brestskaya obl.
BELARUS
 
+375 163156268
+375 163156370
 
+375 163156268
+375 163156370
 
npbpby☼rambler.ru
 
www.npbp.by/...
www.npbp.brestobl.com/... fotogalerie • photogallery: www.npbp.brestobl.com/...
 
 
Turistický komplex NP, jehož součástí je mj. i Muzeum přírody Národního parku Bielověžský prales se sbírkou okolo 1000 exponátů a ukázkové výběhy místních druhů - zubři, jeleni lesní a sika, daňci, srnci, losi, tarpanoidní koně - konici, divočáci, medvědi, rysi, lišky, vlci, mývalovci, výři apod.

Tourist complex of NP, which includes among other the Museum of Nature of Bialowieza Forest National Park with collection of around 1,000 exhibits and demonstration enclosures of local species - wisents, red, roe, fallow and sika deer, elks, tarpan type - koniks, wild boars, bears, lynx, foxes, wolves, raccoon dogs, eagle-owls etc.

prohlídka Národního parku (pmátka UNESCO), vedle muzea je hotel apod. ; nedaleko je Rezidence Běloruského Dědy Mráze
visiting National Park (UNESCO heritage site); next to the Museum there is hotel and so on; near is Residence of Belarusian Ded Moroz

restaurace, kavárna, hotel apod. (vedle muzea)
restaurants, cafe, hotel and so on (next to the Museum)

1963 - muzeum
1963 - museum

národní
national

muzeum: 865 m2; výběhy: cca 20 ha
museum: 865 m2; enclosures: cca 20 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 1 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 2 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 3 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 4 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 5 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 6 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 7 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 8 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 9 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 10 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 11 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Image 12 of 12
Sergei Andrienko, 01.08. 2010
Sergei Andrienko, 01.08. 2010

  Stránka vytvořena 23.01. 2011 Poslední úprava 25.01. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.