!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kazishcha

Казішча [Kazishcha]  Козище [Kozishche]  Kazišča; Kozišče

mnoho zdrojů uvádí • many sources mention Kobryn (Кобрын) / Kobrin (Кобрин)


Ostrich farm under Kobryn
Страусіная ферма пад Кобрынам [Strausinaya ferma pad Kobrynam]  Страусиная ферма под Кобрином [Strausinaya ferma pod Kobrinom]
52°20'55"N, 24°19'17"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0021B
     
 
225306, Kozishche
Kobrynskyy rayon
Brestskaya oblast
BELARUS
 
+375 164273621
+375 297252000
+375 296316316
 
+375 164273621
 
straus☼tut.by
 
www.straus-kobrin.by
 
pštrosí farma s mini zoo – pštrosi, pávi, bažanti, krůty, slepice, husy, kachny, nosáli, mývali, jeleni sika, velbloud (možná dříve), osli, kozy, králíci, divočáci (?), jeřábi (?)..

ostrich farm with mini zoo - ostriches, peacocks, pheasants, turkeys, chickens, geese, ducks, coatis, raccoons, sika deer, camel (may be formerly), donkeys, goats, rabbits, wild boars (?), cranes (?)...

obchod se suvenýry, prohlídky s průvodcem, ubytování
souvenir shop, guided tours, accommodation

kavárna
café

2003

soukromé - Strausinoe rancho s.r.o. (ООО «Страусиное Ранчо»); původně, asi do 2014, bělorusko-polská s.r.o. PM i Kompaniya (СООО ПМ и Компания)
private - Strausinoe rancho Ltd. (ООО «Страусиное Ранчо»); originally, may be up to 2014, Belorussian-Polish Ltd. of PM i Kompaniya (СООО ПМ и Компания)

9,5 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2019 Poslední úprava 02.03. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.