!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mazyr

Mozyr  Мазыр [Mazyr]  Мозырь [Mozyr']  Мозир [Mozyr]    Mozyrz  


Bird Zoo "Zolotoy fazan"
Bird Zoo "Zalaty fazan" (= Golden pheasant) • Zoo Mozyr (Mazyr)
Птушыны заапарк «Залаты фазан» [Ptushyny zaapark "Zalaty fazan"] • Мазырскі заапарк [Mazyrski z.]  
Птичий зоопарк «Золотой фазан» [Ptichiy zoopark "Zolotoy fazan"] • Мозырский зоопарк [Mozyrskiy z.]
52°03'12"N, 29°14'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0014B
     
 
6-oy pereulok Kataeva d. 25
Mozyr
Gomelskaya obl.
BELARUS
 
+375 298383511
 
N/A
 
shvec-anatolijj☼rambler.ru
 
www.zoo-mozyr.ucoz.ru
 
malá soukromá ptačí zoo... papoušci (většinou obyčejní), kanáři, labutě, divoké i okrasné kachny a husy, pávi, perličky, několik plemen slepic, několik druhů bažantů, sovy...

small private bird zoo... parrots (mainly common), canaries, swans, wild and ornamental ducks and geese, peacocks, guinea fowls, several breeds of hen, several species of pheasants, owls...

N/A

N/A

N/A

soukromá (Anatolij Švec)
private (Anatoliy Shvets)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.10. 2012 Poslední úprava 21.10. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.