!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Minsk

Mensk  Мінск [Minsk] (in Taraškievica: Менск)  Минск [Minsk]   Mińsk  Minsk


Centre of Oceanography "Otkrytyy Okean"
Centre of Oceanography "Open Ocean"
Цэнтр акіянаграфіі «Адкрыты акіян» [Tsentr akiyanagrafii "Adkryty akiyan"] Центр океанографии «Открытый океан» [Tsentr okeanografii "Otkrytyy okean"]
53°52'37"N, 27°31'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0013A
     
 
ul. Brilevskaya 3
Minsk, 220007
BELARUS
 
+375 172240724
 
N/A
 
oceanminsk☼tut.by
 
www.ocean-minsk.by  (nefunkční • not working)
 
Oceánografické centrum - muzeum oceánu zahrnuje mini oceanárium (akvárium), expozici historie ponorkové flotily (vzácné exponáty z ponorek), klub potápěčů a námořníků, výstava mušlí... 5 sálů pro 5 oceánů. V akváriích jsou sladkovodní i mořské ryby (skaláry, piraně, klauni, perutýni, bodloci, murény...), vodní bezobratlí (ježovky, hvězdice, koráli, sasanky, krabi, ostrorepi, loděnky, chobotnice), obojživelníci (čolci), plazi (krokodýl, želvy, ještěrky)...

Oceanographic Centre - Museum of the ocean includes mini oceanarium (aquarium), exposure of history of submarine fleet (rare exhibits from submarines), club of divers and sailors, exhibition of shell... 5 rooms for 5 oceans. In the aquariums there are freshwater and marine fish (angelfish, piranhas, clowns, lionfish, surgeonfishes, morays...), aquatic invertebrates (sea urchins, starfish, corals, anemones, crabs, horseshoe crabs, nautilus, octopuses), amphibians (newts), reptiles (crocodile, turtles, lizards)...

vše o ponorkách, potápěčích a námořnících; knihovna, videosál, speciální akvarijní počítač, laboratoř
everything about submarines, divers and sailors; library, video-hall, special aquarium computer, laboratory

N/A

N/A

nezisková organizace
non-profit institution

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.08. 2012 Poslední úprava 22.08. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.