!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Myakyany

Мякяны [Myakyany]  Мекяны [Mekyany]  Mjakjany; Mekjany


Demonstration Aviaries with Wild Animals "Myakyany"
Myakyany Safari-Park
Дэманстрацыйныя вальеры з дзікімі жывёламі «Мякяны» [Demanstratsyynyya val'ery z dzikimi zhyvyolami "Myakyany"] • Сафары-парк «Мякяны» [Safary-park "Myakyany"]  Демонстрационные вольеры с дикими животными «Мекяны» [Demonstratsionnye vol'ery s dikimi zhivotnymi "Mekyany"] • Сафари-парк «Мекяны» [Safari-park "Mekyany"]
55°39'31"N 26°52'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0020A
     
 
Myakyany
Braslawski rayon
Vitsebskaya vobl.
BELARUS

Postal address:
NP Braslavskie ozera
Dachnaya 1
Braslav, 211970
BELARUS
 
+375 292262246
+375 215367707
+375 215367700
 
N/A
 
turizm☼braslavpark.by
info☼braslavpark.by
 
www.braslavpark.by/...
 
Staronová zoo, přesněji ukázkové výběhy zvířat Národního parku Braslavská jezera – původní výběhy byly v Rackém Boru, v roce 2013 však byla založena rybí farma a toto nové zařízení, 2014 sem byla dovezena první zvířata – 45 jelenů a v roce 2015 byla přestěhována všechna zvířata z původního místa. Ukázkové výběhy jsou částečně zoo a částečně obrovské safari – celkem, včetně rybí farmy, na ploše více než 1.230 ha.
Rysi, medvědi, vlci, lišky, jeleni lesní a sika, srnci, losi, divočáci, zubři, orli, koroptve, bažanti + rybí farma

New or restored old zoo, more precisely a demonstration enclosures of animals of the Braslav lakes National Park - the original aviaries were in Rackyy Bor, but in 2013, a fish farm and this new facility was founded. 2014, the first animals were imported - 45 deer and 2015, also all animals from original site. The demonstration enclosures are partly zoo and partly huge safari - in total, including a fish farm, on area of over 1,230 hectares.
Lynxes, bees, wolves, foxes, red, roe and sika deer, elks, wild boars, wisents, eagles, partridges, pheasants + fish farm

turistická stezka (4 km), cyklostezka (7 km), plánuje se stavba dětského hřiště a celého rozlehlého rekreačního areálu
tourist trail (4 km); cycle trail (7 km); creating of children's playground and the whole vast recreation area is planned

N/A

2013 – založení, 2014 – první zvířata, 2015 – přestěhování zvířat z původní zoo
2013 - founding; 2014 - first animals; 2015 - moving of animals from original zoo

národní - NP Braslavská jezera (НП «Браслаўскія азёры» • НП «Браславские озера»)
National - Braslav lakes NP (НП «Браслаўскія азёры» • НП «Браславские озера»)

1.234,65 ha (včetně rybí farmy • including fish farm)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2019 Poslední úprava 02.03. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.