!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pronki

Prońki Пронькі [Pron'ki]  Проньки [Pron'ki]  Proňki


Ecological site "Bobrovaya khatka"
(=Beaver's hut)
Экалагічная пляцоўка «Бабровая хатка» [Ekalahichnaya plyatsowka "Babrovaya khatka"]  Экологическая площадка «Бобровая хатка» [Ekologicheskaya ploshchadka "Bobrovaya khatka"]
54°50'13"N, 26°42'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0026B
     
 
National Children’s Centre „Zubryonok“
pos. Zubrenyovka
Myadelskiy rayon
Minskaya obl., 222397
BELARUS
 
+375 179722662
 
+357 179722784
 
info☼zubronok.by
 
www.zubronok.by/...  
 
malá dětská zoo v Dětském vzdělávacím a ozdravném centru „Zubrjonok“ (bývalý pionýrský tábor, zvaný též Běloruský Artěk). Celá zoo je ve stylu dětského pohádkového městečka, kde je uprostřed dřevěný hrad a okolo něj vesnice, kde zemědělci chovají svá zvířata. První byl v místě (divoký) bobr, který přehradil potok, proto se dětská zoo jmenuje „Bobří chatka“. Liška, srnci, kozy, divočáci, prasata, kráva, králíci, sovy, pávi, slepice, bažanti, kachny...

small children's zoo at the Children's Educational and Health Center Zubryonok (a former pioneer camp, also called Belarusian Artek). The whole zoo is in the style of a children's fairy-tale town where there is a wooden castle in the middle, and around it a village where farmers keep their animals. The children's zoo is named "Beaver's hut" because (wild) beaver which dammed a creek was here first.
Fox, roe deer, goats, wild boars, pigs, cow, rabbits, owls, peacocks, chickens, pheasants, ducks...

mnoho aktivit pro děti
many activities for children

N/A

2009

národní – Národní dětské vzdělávací a ozdravné centrum Zubrjonok (Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок»)
national – National Children's Educational and Health Centre Zubryonok (Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2019 Poslední úprava 02.03. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.