!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Salawikha

Салаўіха [Salawikha]  Соловьиха [Solov'ikha] 

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Лучай (Luchay)


Ostrich Farm and mini zoo "Solovinaya roshcha"
Agro-ecotouristic complex "Solovinaya roshcha" (=Nightinglae grove)
Страусіная ферма і міні заапарк «Салаўіны гай» [Strausinaya ferma i mini zaapark "Salawiny gay"] •  Аграэкатурыстычны комплекс «Салаўіны гай» [Agraekaturystychny kompleks "Salawiny gay"]
Страусиная ферма и мини зоопарк «Соловьиная роща» [Strausinaya ferma i mini zoopark "Solov'inaya roshcha"] • Агроэкотуристический комплекс «Соловьиная роща» [Agroekoturisticheskiy kompleks "Solov'inaya roshcha"]
55°03'40"N, 27°08'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0027B
     
 
d. Solovikha
Postavskiy rayon
Vitebskaya obl.
BELARUS
 
+375 297182037
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
pštrosí farma s mini zoo, přesněji agroekoturistický komplex – jeleni, koně, kozy, ovce, prasata, králíci, pštrosi, pávi, bažanti, okrasné slepice...

ostrich farm with mini zoo, more precisely said the agro-ecotouristic complex - deer, horses, goats, sheep, pigs, rabbits, ostriches, peacocks, pheasants, ornamental chickens...

jízda na koních
horse riding

kavárna
café

2002 (pštrosí farma, mini zoo o něco později)
2002 (ostrich farm, the mini zoo little bit later)

Zemědělské výrobní družstvo „Novosjolki-Lučaj“ (Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Новосёлки-Лучай»)
Agricultural Production Cooperative "Novosyolki-Luchay" (Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Новосёлки-Лучай»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2017
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos


N/A
 

  Stránka vytvořena 03.04. 2019 Poslední úprava 03.04. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.