!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Verkhnyadzvinsk

Verkhnedvinsk  Верхнядзвінск [Verkhnyadzvinsk]  Верхнедвинск [Verkhnedvinsk]   Verhņedvinska ; Vjerhņadzvinska  Verchniadzvinskas  Věrchnědvinsk ; Věrchnjadzvinsk

->1962 Drysa (Дрыса) / Drissa (Дрисса)


Verkhnyadzvinsk Mini-Zoo "Lesnaya skazka"
(= forest fairy tale)
Верхнядзвінскі міні-заасад «Лясная казка» [Verkhnyadzvinski mini-zaasad "Lyasnaya kazka"]  Верхнедвинский мини-зоосад «Лесная сказка» [Verkhnedvinskiy mini-zoosad "Lesnaya skazka"]
55°47'04"N, 27°56'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0016A
     
 
Varkhnyadzvinsk
Vitsebskaya vobl.
BELARUS
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nová mini-zoo Věrchnědvinského lesního závodu - velké výběhy s místními druhy zvířat - jeleni, daňci, divočáci, mývali, mývalovci. V plánu je ještě výběh losů nebo některých z divokých (horských) ovcí.

new mini-zoo of the Verkhnedvinsk forestry - large enclosures with local animal species - deer, fallow deer, wild boars, raccoons, raccoon dogs. Also enclosure for elks or some of wild (mountain) sheep is planned.

dětské atrakce
children's attractions

N/A

léto 2011
summer 2011

státní - Věrchnědvinský lesní závod (Верхнедвинский лесхоз)
governmental Verkhnedvinsk Forestry (Верхнедвинский лесхоз)

2,6 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.02. 2013 Poslední úprava 18.02. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.