!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vitsebsk

Vicebsk; Vitebsk; Viciebsk; Vitsyebsk  Віцебск [Vitsebsk]  Витебск [Vitebsk]   Witebsk  Vitebsk


Zoo Vitsebsk
Zoo Vitebsk • Cultural - educational Communal Unitary Establishment "Vitebsk Zoological Park"
Віцебскі заапарк [Vitsebski zaapark] • Культурна-асветнае камунальнае унітарнае прадпрыемства «Віцебскі заалагічны парк» [Kul'turna-astvenae kamunal'nae unitranae pradpryemstva "V. zaalahichny park"] Витебский зоопарк [Vitebskiy zoopark] • Культурно-просветительное коммунальное унитарное предприятие «Витебский зоологический парк» [Kul'turno-prosvetitel'noe kommunal'noe unitranoe predpriyatie "V. zoologicheskiy park"]
55°11'48"N, 30°12'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0003A
     
 
ul. Yanki Kupaly 17
Vitebsk, 210026
BELARUS
 
+375 212364572
+375 212370808
 
+375 212364572
 
vitebsk.zoopark☼yandex.ru
 
www.gorodvitebsk.by/...
 
malá zoo ležící přímo v centru města. Vznikla v roce 1992 na základě divadla zvířat v zadním dvoře budovy na ulici Komissara Krylova 7. Později přemístěna na současné místo v ulici Janki Kupaly. Od roku 2010 se buduje nová velká a moderní zoo (s kulturním a zábavním parkem) za sídlištěm Bilevo. Její rozloha má být okolo 100 ha. V první fázi, do roku 2012, mělo být obestavěno 9 ha. Některá zvířata sice již byla údajně převezena na nové místo, ale jinak se výstavba zřejmě zpozdila – nová zoo stále není otevřená (2018) a ani se o ní mnoho nepíše.
Lvi, mlé šelmy, opice, jeleni, dravci, sovy, marabu, vodní ptáci, bažanti, hadi, želvy, domácí zvířata atd.

small zoo located in the city centre. It was founded in 1992 on the basis of the animal theater in the back yard of the building on Komissara Krylova street no. 7. Later, it was moved to the current location in Janki Kupaly Street. Since 2010, a new large and modern zoo (with a cultural and entertainment park) is build behind the settlement of Bilevo. Its area should be about 100 ha. In the first phase, by 2012, 9 ha should be built. Although some animals have already been transported to a new location, the construction seems to have been delayed - the new zoo is still not open (2018), nor is it much written about it.
Lions, small predators, monkeys, deer, raptors, owls, marabous, waterfowl, pheasants, snakes, turtles, domestic animals etc.

v nové zoo bude mnoho atrakcí
int the new zoo, there will be many attractions

N/A

30. března 1992
30th March 1992

městská
municipal

1,3 ha

N/A

N/A

0 0 0 66 / 199
(2012)
12 / 37 22 / 86 32 / 76
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.01. 2011 Poslední úprava 06.06. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.