!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zhlobin

Жлобін [Zhlobin]  Жлобин [Zhlobin]   Žlobin


Zoo Zhlobin
Zhlobin City Zoological Park
Жлобінскі заапарк [Zhlobinski zaapark] • Жлобінскі гарадской заалагічны парк [Zh. haradskoy zaalahichny park] Жлобинский зоопарк [Zhlobinskiy zoopark] • Жлобинский городской зоологический парк [Zh. gorodskoy zoologicheskiy park]
52°54'09"N, 30°03'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-BY-XX-0004A
     
 
ul. Karla Marksa 41-a
Zhlobin, 247210
Gomelskaya obl.
BELARUS
 
+375 233450664
+375 233453020
 
+375 233453020
 
zveri.75☼mail.ru
 
N/A
 
malá zoo - medvědi, rysy, vlci, jeleni, lamy, dravci, papoušci, bažanti, vodní ptáci, domácí zvířata...

small zoo - bears, lynx, wolves, deer, llamas, raptors, parrots, pheasants, waterfowl, domestic animals....

N/A

N/A

1990 - založení; 1. července 1991 - otevření
1990 - founding; 1st July 1991 - opening

městská
municipal

0,4 ha

N/A

N/A

0 0 0 67 / 264
(2012)
4 / 13 22 / 109 41 / 142
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.01. 2011 Poslední úprava 06.06. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.