!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Andělská Hora

Engelhaus ; Engelsberg ; Engelstad ; Engelstadt ; Engelspurk

často se uvádí • often is mentioned: Karlovy Vary


† Odchovna Andělská Hora
Zookoutek Andělská Hora • Přírodní park Krušnohorské zvěře • Zoo Karlovy Vary
Andělská Hora Rearing Area (Nursery) • Andělská Hora Zoo-corner (Mini-zoo) • Natural Park of Ore Mountains Animals
plný oficiáolní název  •  full official name
(CES) Stálá výstava naší zvěře - Karlovy Vary, odchovna u Andělské Hory
(ENG) Permanent exhibition of our animals - Karlovy Vary, Rearing Area (Nursery) near Andělská Hora
50°12'08"N, 12°56'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0082A†
     
 
Andělská Hora
CZECH REPUBLIC
 
- - -

odchovna byla zřízena jako dočasná zásobárna zvířat pro budoucí plánovaný "Přírodní park naší zvěře" (nebo "Přírodní park Krušnohorské zvěře") v Karlových Varech mezi rozhlednou Diana a tehdejší lesní kavárnou Linhart. Přírodní park v Kalových Varech se zřejmě nikdy nerealizoval a tak Odchovna na Andělské Hoře fungovala jako samostatná zoo až do první poloviny 80. let.
Už po jednom roce fungování zde bylo okolo 300 zvířat, ale v plánu bylo více než 500 kusů za další dva roky. Byly zde jeleni, srnci, mufloni, divočáci, kuny, zajíci, lišky, vrány, pávi a zřejmě i mnoho dalších. Pro budoucí park v Karlových Varech byli plánováni také daňci, ondatry, divocí králíci, veverky, bažanti (včetně okrasných), čápi, volavky červené, divoké husy a kachny, tetřevi, tetřívci, koroptve, křepelky, jestřábi, káně, krahujci, poštolky, krkavcovití a menší místní ptáci (křivky, dlaskové, žluvy, konopky, stehlíci, čížkové, sýkory atd.). Která z těchto zvířat nakonec byla i v Andělské Hoře není známo.

the rearing area (nursery) was established as a temporary store of animals for future planning "Natural Park of Our Animals" (or "Nature Park of Ore Mountain Animals) in Karlovy Vary between Diana lookout and former forest cafe Linhart. The Natural Park in Karlovy Vary apparently never was realised, and so the Rearing area at Andělská Hora worked as an independent zoo untill to first mid 80s.
Already after one year of functioning there were about 300 animals, but the plan was more than 500 specimens after the next two years. There were red and roe deer, moufflons, wild boars, martens, hares, foxes, crows, peacocks and probably also many others. For the future park in Karlovy Vary were also planned fallow deer, muskrats, wild rabbits, squirrels, pheasants (including ornamental), storks, purple herons, wild ducks and geese, capercaillies, black grouses, partridges, quails, hawks, buzzards, sparrowhawks, kestrels, corvidae and smaller local birds (crossbills, hawfinches, orioles, linnets, goldfinches, siskins, titmice etc.). Which of these animals was lastly also in Andělská Hora is not known.

1961

cca první polovina 80. let
cca first mid 80s

N/A

N/A

N/A

1) O počátku Odchovny v Andělské Hoře (Připravujeme Přírodní park Krušnohorské zvěře)
2) Pozvánka do Odchovny

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2011 Poslední úprava 07.05. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.