!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Benešov

Benešov u Prahy  Beneschau


† Zookoutek Benešov
Benešov Zoo-corner (Mini-zoo)
49°46'54"N, 14°41'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0070A†
     
 
Tyršova 187 (?)
Benešov
CZECH REPUBLIC
 
- - -

zookoutek v benešovských stavebninách na Tyršově ulici - 10 druhů savců, 25 druhů ptáků, 50 druhů plazů - celkem okolo 100 druhů zvířat v hezkém areálu (částečně venku, částečně uvnitř). K vidění byla zvířata jako mýval, fretka, kotul, kočkodan mona, koza kamerunská; psoun, morče, králík, ara ararauna, amazoňan modročelý, rosela, andulka, káně, poštolka, kalous, výr, straka, holub, zlatý bažant, slepice, kachnička karolínská, množství plazů (krajty, varani, želvy, snad i anolisi...) atd. Celý areál prodejny vyhořel 28. prosince 2002. Všechna zvířata zahynula (kromě vodních želv) a zookoutek již nebyl obnoven.

mini-zoo in the building materials shop in Benešov on Tyršova Street - 10 species of mammals, 25 species of birds, 50 species of reptiles - a total of about 100 species in a nice area (partly outside, partly inside). There could be seen animals like raccoon, ferret, squirrel monkey, Mona monkey, pygmy goat, prairie dog, guinea pig, rabbit, blue-and-yellow macaws, blue-fronted Amazon, rosella, budgerigar, buzzard, kestrel, long-eared owl, eagle owl, magpie, pigeon, golden pheasant, hen, wood duck, a number of reptiles (pythons, monitor lizards, turtles, may be also anoles...) etc. The whole area of the shop burned down 28th December 2002. All animals died (except water turtles) and a mini-zoo was not restored.

konec 90. let (?)
late 90s (?)

28. prosince 2002
28th December 2002

soukromá (stavebniny)
private (building material shop)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A okolo • around 100 / ?
(2002)
cca 50+ / ? cca 25+ / ? cca 10+ / ?
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.