!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bílovice - Lutotín

Bilowitz-Lutotein

dříve dvě samostatné obce - Bílovice a Lutotín  ; často se uvádí také Kostelec na Hané (zoopark byl posledním č.p. v Bílovicích, další za mostem je již v Kostelci) • formerly two independent villages - Bílovice and Lutotín ; often is mentioned also Kostelec na Hané (the zoopark was the last house number in Bílovice, the next past the bridge is already in Kostelec)


† Zoopark Bílovice
 
49°30'41"N, 17°02'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0101A†
     
 
Husova 76
Bílovice - Lutotín
CZECH REPUBLIC
 
N/A

malá soukromá zoo se nacházela na konci Bílovic na břehu říčky Romže (další dům za mostem je již v Kostelci na Hané). Byla zde druhy domácích a hlavně exotických zvířat - daňci, velbloudi, lamy krotké, lamy guanaco, poníci, osly, kozy kamerunské, lišky, mývali, kotulové, makaci rhesus, kočkodani husarští, pštrosi, nandu, papoušci a jiní exotičtí ptáci... Po smrti majitele, pozůstalí rozprodali zoo i nemovitosti. Nyní je zahrada opuštěná, zarostlá a zanedbaná.

small private zoo was located at the end of village Bílovice on the bank of the brook Romže (next house past the bridge is already in Kostelec na Hané). There was a species of domestic and especially exotic animals - fallow deer, camels, llamas, guanacos, ponies, donkeys, pygmy goats, foxes, raccoons, squirrel monkeys, rhesus macaques, patas monkeys, ostriches, rheas, parrots and other exotic birds ... After the death of the owner, the bereaved sold up the zoo and also realty. The garden is abandoned, overgrown and neglected now.

zřejmě léto 2001 nebo 2002 (František Novotný)
probably summer 2001 or 2002 (by František Novotný)

okolo 2005 - 2006
around 2005 - 2006

soukromé (František Novotný)
private (František Novotný)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.
Kirner family, 2003
Image 1 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 2 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 3 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 4 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 5 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 6 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 7 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 8 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 9 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 10 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 11 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 12 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 13 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
Image 14 of 15
Kirner family, 2003
Kirner family, 2003
vchod bývalé zoo • gate of former zoo Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 15 of 15
vchod bývalé zoo • gate of former zoo
Roman Hynek, 10.08. 2011
vchod bývalé zoo • gate of former zoo
Roman Hynek, 10.08. 2011

  Stránka vytvořena 09.09. 2011 Poslední úprava 13.08. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.