!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bohumín

Oderberg  Bogumin


† Zookoutek Nový Bohumín
Nový Bohumín Zoo-corner (Mini-zoo)
49°54'24"N, 18°21'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0084A†
     
 
Sady Petra Bezruče
Nový Bohumín
Bohumín
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malá zoo, která bývala v Sadech Petra Bezruče. Informací je velmi málo. Byly zde daňci, srnci, afghánské kozy, pávi, bažanti zlatí a další ptáci... Datace není známa (park byl založen ve 20. letech). Ptačí voliéry jsou v parku dodnes (11 malých voliér).

small zoo, which was in Petr Bezruč's gardens (Sady Petra Bezruče). Very few information is available. There were fallow and roe deer, Afghan goats, peacocks, golden pheasants and other birds... Dating is unknown (the park was founded in the 20s). Bird aviaries are in the park to present days (11 small aviaries).

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2011 Poslední úprava 25.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.