!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Božetín

Fassattengrün

někdy se uvádí Nový Kostel (dříve samostatná obec Božetín je administrativně součástí Nového Kostela) • sometimes is mentioned Nový Kostel (formerly independent village Božetín is administratively part of Nový Kostel)


† Soukromá zoo a hadí farma
Private Zoo and Snake Farm
50°13'26"N, 12°26'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0138A†
     
 
Božetín 29
351 34 Skalná
CZECH REPUBLIC
 
- - -

jedna z prvních novodobých soukromých zoo v ČR. Původně jen domácí zvířata, pak plazi a nakonec i exotická fauna. Hadi (kobry, ploskolebci, zmije, chřestýši, krajty, užovky...), ještěrky. varani, želvy, žáby, bezobratlí (krabi, pavouci, tropický hmyz), kočkodan Brazzův, polární lišky, mývali, klokani, poníci, tchoři, fretky, činčily, mangusty, psouni, dikobrazi, mary a další hlodavci, kaloni, prasata, ovce, kozy, papoušci, emu...
Majitelé zoo byli v licenčním řízení (o udělení zoo licenci z MŽP), když však zjistili jaké jsou požadavky na získání licence, raději řízení zrušili a zoo v roce 2004 zavřeli (také z finančních důvodů).

one of the first contemporary private zoos in the Czech republic. Originally domestic animals, after that reptiles and finally also exotic fauna. Snakes (cobras, moccasins, vipers, rattlesnakes, pythons, cornsnakes...), lizards, monitors, turtles, frogs, invertebrates (crabs, spiders, tropical insects), Brazza's monkey, Arctic fox, raccoons, wallabies, ponies, polecats, ferrets, chinchillas, mongooses, prairie dogs, porcupines, maras and other rodents, fruit bats, pigs, sheep, goats, parrots, emus...
The owners were in the licensing procedures (granting of zoo license from the Ministry of Environment), but when they found out what requirements are for obtaining the license, had better to cancel the proceeding and closed the zoo in 2004 (also for financial reasons).

19.června 1999
19th June 1999

asi 31.srpna 2004
probably 31st August 2004

soukromé (Iveta a prof. ing. Michael Tirschmann)
private (Iveta and prof. ing. Michael Tirschmann)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A ? / 400+
(2004)
cca 60 / ? N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.10. 2011 Poslední úprava 05.10. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.