!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Brno

Brünn

slangově (v Hantecu) in slang (Hantec):  Brincl ; Brnisko
historicky • historically: Brnen ; Brvnn ; Brnno


† Stálá akvarijní výstava Brno
SAV Brno • SAV Zoo Brno
Brno Permanent Aquarium Exhibition (of Brno zoo)
49°11'36"N, 16°36'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0011A†
     
 
Radnická 6
Brno
602 00
CZECH REPUBLIC
 
www.zoobrno.cz/...

malé akvárium Brněnské zoo, které bylo v centru města. Celkem obyčejné, nijak esteticky výjimečné akvárium prodělalo v roce 2009 částečnou rekonstrukci, kdy byla zřízena expozice "Tropický deštný prales". 65 nádrží ve třech místnostech - 33 kruhových (objem 86 l) v nejstarší části zvané rotunda, 15 jako součást expozice Tropický deštný prales, 2 mořská (jedno 850 litrů) a dalších 15 s objemem několika set litrů + v létě venkovní nádrž s okrasnými kapry a karasy. Celkem více než 120 druhů ryb, paryb, obojživelníků, plazů, ptáků a bezobratlých.
Kvůli rekonstrukci prostor Staré radnice (kde se SAV nachází) bylo rozhodnuto o zrušení této výstavy ke dni 31. července 2011 a následnému přemístění zvířat do Brněnské zoo. Zda se výstava do původních prostor po rekonstrukci vrátí není zatím známo.
Akvárium, ač nepatřilo mezi nejkrásnější, bylo oblíbeným zvláště mezi četnými brněnskými akvaristy. Dokonce byla sepsána petice proti zrušení SAV - podepsaná tisíci lidí.

small aquarium of Brno Zoo, which was in the city centre. Quite ordinary, nowise aesthetically exceptional aquarium undergone a partial reconstruction in 2009, when was created exposition "Tropical Rain Forest". 65 tanks in three rooms - 33 round (content 86 l) in the oldest part called Rotunda, 15 as a part of the Tropical Rain Forest exposition, 2 marine aquariums (one of 850 l) and another 15 with a content of several hundred litres + summer outdoor pool with ornamental carp and crucians. Total more than 120 species of fish, cartilaginous fish, amphibians, reptiles, birds and invertebrates.
Due to the reconstruction of Old Town Hall premises (where the SAV is located), it was decided to abolish the exhibition at 31 July 2011 and subsequent relocation of animals to the Brno Zoo. Whether the exhibition will return to the original premises after the reconstruction is not known yet.
Aquarium, although didn't rank among the most beautiful, was popular especially for many Brno aquarists. Even the petition against the abolition of SAV was written - signed by thousands of people.


3. dubna 1969
3rd April 1969

31. července 2011
31st July 2011

městské (Zoo Brno) se zoo licencí MŽP v rámci Zoo Brno
municipal (Zoo Brno) with a zoo licence of Ministry of Environment in the scope of Zoo Brno

76 m2

N/A

1) SAV - Mekka brněnské akvaristiky a teraristiky; SAV - A Mecca of Brno Aquaristics and Terraristics
2) Stručně o SAV

34 / 180 82 / 663 5 / 16 124 / 866
(konec roku 2009 • end of 2009)
2 / 5 1 / 2 0
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.
Roman Hynek, 21.05. 2005 (Video: 1 min 07 sec)
Image 1 of 20
Roman Hynek, 21.05. 2005 (Video: 1 min 07 sec)
Roman Hynek, 21.05. 2005 (Video: 1 min 07 sec)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 2 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 3 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 4 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 5 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 6 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 7 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 8 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 9 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 10 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 11 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 12 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 13 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 14 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 15 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Image 16 of 20
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Archieve of Zoo Brno (cca 2002)
Roman Hynek, 21.05. 2005
Image 17 of 20
Roman Hynek, 21.05. 2005
Roman Hynek, 21.05. 2005
Roman Hynek, 21.05. 2005
Image 18 of 20
Roman Hynek, 21.05. 2005
Roman Hynek, 21.05. 2005
Roman Hynek, 21.05. 2005
Image 19 of 20
Roman Hynek, 21.05. 2005
Roman Hynek, 21.05. 2005
Roman Hynek, 21.05. 2005
Image 20 of 20
Roman Hynek, 21.05. 2005
Roman Hynek, 21.05. 2005

  Stránka vytvořena 24.07. 2011 Poslední úprava 24.07. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.