!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Chomutov

Komotau


† Akvárium Chomutov
Vivárium Chomutov • Akvárium v Chomutovském městském parku • Aquarium in Komotauer Stadtparke
Aquarium in Chomutov City Park
50°27'52"N, 13°24'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0066A†
     
 
(dnes Sady Čs. armády)
Chomutov
CZECH REPUBLIC
 
- - -

akvárium v Chomutovském městském parku bylo postaveno v roce 1932. Tehdy zde bylo přes 94 druhů ryb, obojživelníků a plazů. V roce 1935 už je druhů více než 120 - plazi (především rody Lacerta, Natrix, Elaphe či Coluber, ale i hroznýši, leguáni, teju, anolisi nebo hadokrčka argentinská), obojživelníci (žáby, mloci, čolci), ryby, pavouci, štíři, krabi... Později přibyl i bazének s vodními ptáky. Během války bylo akvárium zavřené a znovu otevřené v roce 1947. V 60. letech byly vystavěny venkovní expozice makaků rhesus, kočkodanů zelených, paviánů a malých šelem. V roce 1972 byl celý park rekonstruován a tím skončilo i akvárium coby chovné zařízení (rekonstruovaná budova je v parku dodnes). V tomtéž roce byl otevřen Chomutovský zoopark (tehdy Lesopark).

Aquarium in Chomutov city park was built in 1932. At that time there were over 94 species of fish, amphibians and reptiles. In 1935 already more than 120 species - reptiles (mainly the genera Lacerta, Natrix, Elaphe and Coluber, but also boas, iguanas, tegus, anoles or Argentine snake-necked turtles), amphibians (frogs, salamanders, newts), fish, spiders, scorpions , crabs... A pond with waterfowl was added later. During the war, the aquarium was closed and reopened in 1947. In the 60s an outdoor exposure for rhesus macaques, green monkeys, baboons and small carnivores was built. In 1972 the park was renovated and it resulted in finish of the aquarium as a breeding facility (renovated building is in the park to this day). In the same year the Chomutov Zooaprk was opened (at that time named Lesopark).

7. srpna 1932
7th August 1932

1972

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.04. 2011 Poslední úprava 09.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.