!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jindřichův Hradec

Neuhaus


† Zoo koutek při SZeŠ Jindřichův Hradec
Zoo-corner of Jindřichův Hradec SZeŠ (Secondary Agricultural Scool)
49°08'23"N, 15°00'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0153B†
     
 
Jáchymova 478/III
Jindřichův Hradec
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malý zookoutek v zahradě Střední zemědělské školy (dnes Střední odborná škola) v Jindřichově Hradci existoval v 70. a v první polovině 80. let. Převážně evropští dravci a sovy (káně, poštolka, puštík...) a krátce i menší šelmy (liška...).

small zoo-corner of Secondary Agricultural School (today Specialized Secondary School) in Jindřichův Hradech existed in 70s and first half of 80s. Mainly European raptors and owls (buzzard, kestrel, tawny owl...) and shortly also smaller carnivores (fox...).

cca počátek 70. let
ca. beginning of 70s

cca polovina 80. let
ca. half of 80s

státní (Střední zemědělaká škola Jindřichův Hradec)
state (Secondary Agricultural School)

0,1 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
  
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 12.05. 2012 Poslední úprava 12.05. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.