!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kobylé

Kobyla


† Dětská farma Babiččin dvoreček Kobylé
Zvířátka z Kobylé
Kobylé Children's Farm Granny's Yard • Animals from Kobylé
50°03'59"N, 13°10'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0116B†
     
 
Kobylé
Žlutice
364 52
CZECH REPUBLIC
 
 
www.zviratkazkobyle.webnode.cz  
 
malá zoo s především domácími zvířaty - nástupce Babiččina dvorečku Smolné Pece, který byl zrušen. Koně, osli, poníci, lamy, ovce, kozy, vietnamská prasata, králíci, morčata, činčily, kachny, husy, slepice, pávi, holubi...  Situace v létě 2011 dává tušit úpadek minizoo - množství prázdných výběhů a voliér, mnoho anoncovaných druhů zvířat chybí (klokani, emu, mývali, andulky, korely, agapornisové, bažanti...), zrušené vstupné, nikde ani jeden zaměstnanec (jen bezdomovci)... Této situaci odpovídá i stav oficiálních internetových stránek - poslední údaje jsou z dubna 2010, stejný je i Facebook Babiččina dvorečku - poslední údaj z května 2010.
Dětská farma byla zrušena někdy okolo roku 2013 - po změně majitele byla přeměněna na biofarmu (výroba kozího sýra).

small zoo with especially domestic animals - the successor to Babiččin dvoreček Smolné Pece (Smolné Pece Granny's yard), which has been closed. Horses, donkeys, ponies, llamas, sheep, goats, pot-bellied pigs, rabbits, guinea pigs, chinchillas, ducks, geese, chickens, peacocks, pigeons... The situation in summer 2011 suggests the decline of mini-zoo - numerous empty enclosures and aviaries, many of announced species are missing (kangaroos, emus, raccoon, budgies, cockatiels, lovebirds, pheasants ...), cancellation of entry fees, anywhere none employee (just homeless only) ... This situation corresponds also to the situation on the official website - the latest data are of April 2010, the same is also Facebook of Granny's yard - the latest data are from May 2010.
The Children's farm was abolished sometimes around 2013 - after change of ownership it was transformed to the biofarm (production of goat cheese).

2008 (zřejmě květen)
2008 (probably May)

někdy kolem 2013 (ne dřív než 2011 a ne později než 2014)
sometimes around 2013 (not before 2011 and not later than 2014)

občanské sdružení Stanice ohrožených zvířat
civic association Stanice ohrožených zvířat (Station of endangered animals)

N/A

N/A
 
1) Stručně o Babiččině dvorečku

0 0 N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 2 min 11 sec)
Image 1 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 2 min 11 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011 (Video: 2 min 11 sec)
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 2 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 3 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 4 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 5 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 6 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 7 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 8 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 9 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 10 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 11 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 12 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 13 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 14 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 15 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 16 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 17 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 18 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 19 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 20 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 21 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 22 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 23 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 24 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 25 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 26 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 27 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 28 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 29 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011
Image 30 of 30
Roman Hynek, 14.08. 2011
Roman Hynek, 14.08. 2011

  Stránka vytvořena 25.09. 2011 Poslední úprava 10.02. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.