!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lázně Kynžvart

Bad Königswart


† Zámecká minizoo Kynžvart
Záchranná stanice Berkut
Chateau Kynžvart Mini-zoo • Rescue Station Berkut
50°00'15"N, 12°36'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0137B†
     
 
Zámek 352
Lázně Kynžvart
354 91
CZECH REPUBLIC
 
ZO ČSOP Berkut:
+420 73667111
 
ZO ČSOP Berkut:
+420 353392500
 
ZO ČSOP Berkut:
zocsopberkut☼seznam.cz
 
ZO ČSOP Berkut • ZO ČSOP (Basic organization of the Czech Union for Nature Conservation) Berkut: www.zocsopberkut.cz

v roce 1993 vybudovala Nadace Berkut v Kynžvartském zámeckém parku záchrannou stanici. Ačkoli zde byla hlavně hendikepovaná zvířata (především dravci, sovy, místní pěvci, ale i srny, jezevci atd.), stanice sloužila zároveň jako minizoo se zdravými zvířaty - většinou deponáty z různých zoo (Brno, Olomouc atd.) - pes pralesní, rys, dravci, labutě a další vodní ptáci. Záchranná stanice ukončila svou činnost na Zámku Kynžvart v roce 2005. ZO ČSOP Berkut se poté soustředila na záchranu botanické zahrady v Bečově nad Teplou (která nefungovala asi 60 let) a dodnes ji provozuje.

In 1993 the Berkut Foundation has built a rescue station in the park of Chateau Kynžvart. Although there were mainly handicapped animals (especially roptors, owls, local song birds, but also roe deer, badgers etc.), the station also served as a mini-zoo with healthy animals - mostly as a deposit from various zoos (Brno, Olomouc etc.) - bush dog, lynx, raptors, swans and other water birds. Rescue station closed at the Kynžvart Chateau in 2005. ZO ČSOP (Basic organization of the Czech Union for Nature Conservation) Berkut then concentrated to saving of the botanic garden in Bečov nad Teplou (which did not work about 60 years) and operates it to today.

10. července 1993
10th July 1993

2005

ZO ČSOP Berkut
ZO ČSOP (Basic organization of the Czech Union for Nature Conservation) Berkut

N/A


N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.10. 2011 Poslední úprava 07.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.