!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lednice

Eisgrub


† Akvárium Malawi
Aquarium Malawi
48°48'09"N, 16°48'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0044A†
     
 
Zámek 2
Lednice
691 44
CZECH REPUBLIC
 
+420 608809622
 
info☼akvariummalawi.cz
 
www.zamek-lednice.info/...
 
malé soukromé akvárium nacházející se v prostorách Lednického zámku - v budově bývalých barokních koníren. Sladkovodní i mořská akvária (několik desítek druhů ryb celého světa, rejnoci, vodní bezobratlí - korýši, sasanky, korály atd.) a dvě akvaterária (krokodýl, želvy).
Akvárium bylo zrušeno 1. října 2011 kvůli výstavbě nového multikulturního centra (a výpovědi z nájmu). Do budoucna je v plánu otevřít nové akvárium v jiných prostorách.

small private aquarium located on the premises of Lednice Chateau - in the building of former baroque stables. Freshwater and marine aquariums (several dozen species of fish of all over the world, stingrays, aquatic invertebrates - crustaceans, sea anemones, corals etc.) and two aqua-terrariums (crocodile, turtles).
The aquarium was closed 1st October 2011 due to construction of new multicultural centre (and the termination of the lease). In the future it is planned to open a new aquarium in other location.

květen 1993
May 1993

1. října 2011
1st October 2011

soukromé (Pavel Dohnalík)
private (Pavel Dohnalík)

360 m2 (celkový objem akvárií 40.000 l)
360 m2 (total capacity of aquariums 40,000 l)

N/A
 
1) Stručně o akváriu
2) Akvárium Malawi

N/A N/A 0 N/A
N/A 0 0
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.
Roman Hynek, 11.08. 2011 (Video: 4 min 16 sec)
Image 1 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011 (Video: 4 min 16 sec)
Roman Hynek, 11.08. 2011 (Video: 4 min 16 sec)
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 2 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 3 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 4 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 5 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 6 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 7 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 8 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 9 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 10 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 11 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 12 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 13 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 14 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 15 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 16 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 17 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 18 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 19 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 20 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 21 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 22 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 23 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 24 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 25 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 26 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 27 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 28 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 29 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 30 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 31 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 32 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 33 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 34 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 35 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 36 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 37 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 38 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 39 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 40 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 41 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 42 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 43 of 43
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011

  Stránka vytvořena 17.09. 2011 Poslední úprava 23.08. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.