!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Louny

Laun

historicky • historically: Luna, Lúně, Lúny


† Koutek živé přírody Louny
Zookoutek Louny
Corner of Live Nature • Louny Zoo-corner (Mini-zoo)
50°21'40"N, 13°47'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0086A†
     
 
Masarykovy sady
Louny
CZECH REPUBLIC
 
- - -

ze sbírek občanů a příspěvku spořitelny byly v roce 1932 v Masarykových sadech (tehdy Hilbertovy sady) zřízeny voliéry s liškou, mývali, bažanty a jinými ptáky. Tyto voliéry byly zřejmě nepřímým předchůdcem a impulsem pro vytvoření malé zoo, tzv. Koutku živé přírody. Ten byl postaven skupinou nadšenců a Okresním mysliveckým svazem v roce 1960 (v té době park nesl jméno Sady oddechu). Byla tam především handicapovaná a opuštěná zvířata - divočáci, srnky, lišky, mývalové, jezevci, kuny, divocí králíci, káně lesní, kalousi ušatí, sovy pálené, straky, hrdličky lesní i zahradní a zřejmě i další zvířata. V některých voliérách byli i lovečtí psi majitelů bydlících v paneláku. Koutek živé přírody zanikl krátce po Revoluci na počátku 90. let z důvodu ideologické zášti. Byl zničen a rozkraden.

from a gathering of people and a contribution of savings bank in 1932 were in Masaryk's gardens (Masarykovy sady; at the time named Hilbert's garden - Hilbertovy sady) set up an aviary with a fox, raccoons, pheasants and other birds. The aviaries were probably indirect predecessor and impulsion for setting up of a small zoo, so-called Koutek živé přírody (Corner of Live Nature). It was built by a group of enthusiasts and Okresní myslivecký svaz (District Hunting Association) in 1960 (at that time the Park was named Gardens of rest - Sady oddychu). There were mainly handicapped and orphaned animals - wild boars, roe deer, foxes, raccoons, badgers, martens, European rabbits, common buzzards, long-eared and barn owls, magpies, Eurasian turtle and European collared doves and possibly also other animals. In some aviaries there were also hunting dogs of owners living in the prefab houses. Corner of Living Nature was abolished shortly after the Revolution of the early 90s because of ideological hate. It was destroyed and stolen away.

1960

počátek 90. let
early 90s

Okresní myslivecký svaz pod patronací Městského národního výboru Louny (MěNV Louny) a Agrochemického podniku Louny (ACHP Louny)
District Hunting Association (Okresní myslivecký svaz) under the patronage of the Municipal People's Committee of Louny (Městský národní výbor Louny = MěNV Louny) and Agrochemical Company Louny (Agrochemický podnik Louny = ACHP Louny)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.
Archive of Roman Hynek (donated by Mr. Rychtařík), 1960
Image 1 of 2
Archive of Roman Hynek (donated by Mr. Rychtařík), 1960
Archive of Roman Hynek (donated by Mr. Rychtařík), 1960
Archive of Roman Hynek (donated by Mr. Rychtařík), 1960
Image 2 of 2
Archive of Roman Hynek (donated by Mr. Rychtařík), 1960
Archive of Roman Hynek (donated by Mr. Rychtařík), 1960

  Stránka vytvořena 25.04. 2011 Poslední úprava 07.05. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.