!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nejdek

Neudek


† Vogelschutzpark auf dem Kreuzberg
Vogelschutzpark Neudek • Zoo Nejdek• Zookoutek Nejdek • Ptačí park na Křížovém vrchu • Ornitologický park Nejdek
Bird park on the Cross Hill • Nejdek Zoo-corner (Mini-zoo) • Nejdek Ornithological park
50°19'26"N, 12°44'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0080A†
     
 
Křížová cesta
Nejdek
CZECH REPUBLIC
 
- - -

populární ptačí park stával podél Křížové cesty (na Křížový vrch). Existoval zde někdy ve 30. letech (možná i déle). Ačkoli byl oficiální název v němčině, místní lidé jej nazývali Ornitologický park, zookoutek nebo zoo - často s přívlastkem útulný. Kromě ptáků zde byla i další zvířata - opice, srnci, jeleni, ovce, osel, zajíci, krokodýli, zmije, slepýši atd.

popular bird park along the Way of the Cross (to the Cross Hill). It existed sometime in the 30s (maybe later). Although the official name was in German, the locals called it ornithological park, mini-zoo or the zoo - often with the attribute snug. In addition of birds there were also other animals - monkeys, red and roe deer, sheep, donkey, rabbits, crocodiles, vipers, slow-worms etc.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1)   Pohlednice parku • The postcard of the Park

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.