!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nový Dvůr

někdy se uvádí Stěbořice  (Nový Dvůr je administrativně součástí Stěbořic) • sometimes is mentioned Stěbořice (Nový Dvůr is administratively part of Stěbořice)


† Arboretum Nový Dvůr
 
49°56'01"N, 17°46'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0091B†
     
 
Nový Dvůr
pošta Opava
746 01
CZECH REPUBLIC
 
www.szmo.cz/...  

Arboretum stále existuje, kdysi zde však bývala i minizoo s cca 140ti druhy zvířat  - hlavně menší ptáci (exoti, papoušci, malé sovy), množství různých hlodavců a terarijní zvířata, ale i emu, jeřábi, vodní ptáci, ledňáčci, káně, klokani, kotulové, lemuři, komby, kaloni, tany, dikobrazi, ježci ušatí, vakoveverky, a domácí zvířata. Minizoo bylo v roce 1999 zrušeno, zvířata převezena do zoo Plzeň. V roce 2009 byl zookoutek znovu obnoven už však jen ve formě malé dětské zoo - domácí zvířata v jednom výběhu (ovce, kozy kašmírské a kamerunské, vietnamská prasata, holubi, králíci, slepice, kachny pižmové apod.). Nový zookoutek je tak malý a je v něm tak málo zvířat, že již nelze počítat mezi zoo.

Arboretum still exists, but once there used to be a mini-zoo with about 140 species of animals - mostly small birds (exotics, parrots, small owls), a number of different rodents and terrarium animals, but also emus, cranes, waterfowl, kingfishers, buzzards, wallabies, squirrel monkeys, bushbabies, lemurs, fruit bats, tree shrews, porcupines, hedgehogs, sugargliders and domestic animals. Mini-zoo was abolished in 1999, animals were moved to the Pilsen Zoo. In 2009 the zoo-corner was restored but only in the form of a small petting zoo - several domestic animals in a one enclosure (sheep, Cashmere and pygmy goats, pot belly pigs, pigeons, rabbits, hens, muscovy ducks, etc.). A new zoo-corner is so small and there is so few animals that it can not be listed among the zoos.

okolo 7000 druhů rostlin, subtropický skleník
around 7000 species of plants, subtropical glass house

1958 (Arboretum); minizoo ???

podzim 1999 - minizoo, Arboretum stále existuje
autumn 1999 - mini-zoo, the Arboretum still exists

státní (Slezské zemské muzeum)
state (Slezské zemské muzeum = Silesian Land Museum)

23 ha (Arboretum)


N/A

N/A N/A N/A cca 140 / ?
(celkem • in total)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.

arboretum (již bez bývalé minizoo) • the arboretum (already without former mini-zoo)
Roman Hynek, 08.08. 2011 (Video: 1 min 08 sec)
Image 1 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011 (Video: 1 min 08 sec)
Roman Hynek, 08.08. 2011 (Video: 1 min 08 sec)
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 2 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 3 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 4 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 5 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 6 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 7 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 8 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 9 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 10 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 11 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 12 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011
Image 13 of 13
Roman Hynek, 08.08. 2011
Roman Hynek, 08.08. 2011

  Stránka vytvořena 23.08. 2011 Poslední úprava 23.08. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.