!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Olomouc

Olomóc ; Holomóc Olmütz  Ołomuniec


† Zookoutek ve Smetanových sadech
Zookoutek Olomouc
Zoo-corner (Mini-zoo) in Smetana's Gardens • Olomouc Zoo-corner
49°35'14"N, 17°15'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0073A†
     
 
Smetanovy sady
Olomouc
CZECH REPUBLIC
 
- - - /td>

cosi jako zoo bylo ve Smetanových sadech hned několikrát... V roce 1902 zde byla zřízena voliéra s několika desítkami okrasných ptáků - to ještě za zoo považovat nelze, ovšem již v roce 1921 zde vznikl první zookoutek. Byly zde koně, lišky, kuny, srnky, čápi, hrdličky, orel, káně, morčata, na rybníce pak labutě, okrasné čínské husy, turecké kachny aj. Nejpopulárnějším byl opičák Fritzi v na míru ušitém kabátku. Později se chov rozšířil o pávy, andulky a několik druhů bažantů. Není známo do kdy zookoutek fungoval.
Další zookoutek ve Smetanových sadech (již předchůdce Olomoucké zoo) vznikl na počátku 50. let. Byly v něm jeleni, srnci, andulky, pávi a bažanti. Tento zookoutek vzbudil obrovský zájem veřejnosti, který vyústil ve zřízení nové velké zoo (Krajským národním výborem).

something like a zoo was in the Smetana's gardens even several times ... In 1902 there was established an aviary with several tens of ornamental birds - it still could not be considered for the zoo, but already in 1921 there has arisen the first mini-zoo. There were horses, foxes, martens, deer, storks, doves, eagle, hawk, guinea pigs, swans on the pond, ornamental Chinese geese, Turkish ducks etc. The most popular was the male monkey called Fritzi in made-to-measure jacket. Later the breeding augmented for peacocks, budgerigars, and several species of pheasants. It is not known till when the mini-zoo operated.
Another mini-zoo in the Smetana's gardens (already predecessor of today's Olomouc Zoo) was set up early 50s. There were red and roe deer, budgies, peacocks and pheasants. The mini-zoo piqued huge interest of public, which resulted in the establishment of new large zoo (by the Regional People's Committee).

1921; počátek 50. let (viz. popis)
1921; early 50s (see description)

polovina 50. let
mid 50s

městský (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.