!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ostrava

Uostrawa  Ostrau  Ostrawa

dříve dvě samostatná města - Moravská Ostrava (spojená s dalšími městy, mj. s Vítkovicemi) a Slezská Ostrava (původně Polská Ostrava) • formerly two independent cities - Moravská Ostrava (unified with other cities, i.a. with Vítkovice) and Slezská Ostrava (originally Polská Ostrava)


† Zookoutek Vítkovice
Vítkovice Zoo-corner (Mini-zoo)
49°48'35"N, 18°16'15"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0089A†
     
 
Sad Jožky Jabůrkové
Ostrava - Vítkovice
CZECH REPUBLIC
 
- - -

ve Vítkovickém Sadu Jožky Jabůrkové bývala malá zoo s medvědem, jeleny, bažanty, pávy. Více informací není k dispozici.

in the Vítkovice Gardens of Jožka Jabůrková (Sad Jožky Jabůrkové) there used to be a small zoo with bear, deer, pheasants, peacocks. More information is not available.

N/A

N/A

městský (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.04. 2011 Poslední úprava 30.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.