!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pernink

Bärringen


† Zookoutek Pernink
Pernink Zoo-corner (Mini-zoo)
50°21'51"N, 12°47'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0074A†
     
 
Pernink
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malá zoo byla v centru Perniku pravděpodobně někdy v 50. a 60. letech. Byly zde např. medvědi, lišky, fretky, jeleni, velbloudi, poníci, mufloni, kozy kamerunské, makak rhesus, bažanti atd. Zoo musela ustoupit stavbě nákupního střediska (zřejmě 1965).

small zoo was in the city centre of Pernik probably sometime in the 50th and 60 years. There were bears, foxes, ferrets, deer, camels, ponies, moufflons, pygmy goats, rhesus macaques, pheasants etc. The mini-zoo had to relinquish place to building of shopping centre (probably 1965).

druhá polovina 50. nebo počátek 60. let
second half of 50s or early 60s

1965 (?)

městský (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.04. 2011 Poslední úprava 10.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.