!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Plotiště nad Labem

Plotiště

někdy se uvádí Hradec Králové  (Plotiště jsou od roku 1971 administrativně součástí Hradce Králové) • sometimes is mentioned Hradec Králové (Plotiště is administratively part of Hradec Králové since 1971)


† Zoo Park Plotiště
 
50°14'36"N, 15°47'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0092A†
     
 
Říčařova 66/22
Plotiště nad Labem
Hradec Králové
503 01
CZECH REPUBLIC
 
N/A

soukromá minizoo, specializovaná na chov malých šelem - oceloti, servali, karakali, kočky pouštní, bažinné a bengálské, surikaty a také sovice sněžné. Více informací není k dispozici.

private mini-zoo, specialized on breeding of small carnivires - ocelots, servals, caracals, sand, jungle and leopard cats, meerkats and also snowy owls, More information is not available.

zřejmě 90. léta
probably 90s

okolo 2004 nebo 2006 (ještě v roce 2004 figuruje na seznamu EVVO s poznámkou aktualizace listopad 2002)
around 2004 or 2006 (listed on the EVVO (Environmental education and awareness) still in 2004, with the remark about update in November 2002)

soukromý (Karel Bartyzal)
private (Karel Bartyzal)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.08. 2011 Poslední úprava 23.08. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.