!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Poděbrady

Podiebrad


† Knížecí obora Bor
Obora Hohenlohe
Bor Prince's Preserve (Deer Park) • Hohenlohe Game Preserve (Deer Park)
50°08'13"N, 15°06'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0057A†
     
 
Obora
Poděbrady
CZECH REPUBLIC
 
- - -

kníže Filip Arnošt Hohenlohe z Schillingfürstu si na konci 19. století postupně zřídil v oboře o rozloze 350 ha na okraji Poděbrad malou zoo pro potěšení své, hostí i veřejnosti. Celou oboru oplotil a v roce 1891 sem vypustil asijské jeleny sika. Těm se v oboře dařilo a v roce 1912 už jich bylo 40. Na začátku 20. století přivezl antilopy jelení a lamy a stále přidával další druhy. Brzy choval i dvacítku klokanů a několik sobů. Největší atrakcí pro veřejnost byli emu, nandu a poníci dovezení ze Skotska. Byli zde také daňci a pravděpodobně i další zvířata - plameňáci, wapiti, jelenci viržinští, mary. V roce 1909 Hohenlohe v oboře otevřel dokonce restaurační pavilon. Chov exotických zvířat v této slibně se rozvíjející zoo byl ukončen na počátku 1. světové války.

at the end of 19 Century, Prince Phillipp Ernst Hohenlohe-Schillingsfürst gradually established in the 350 ha large game preserve on the outskirts of Podebrady a small zoo for pleasure of self, guests and the public. He fenced off the whole area and in 1891 gave there Asian sika deer. Those was doing very well in the preserve and in 1912 them were already 40 specimens. At the beginning of the 20th century he brought blackbucks and llamas and still added more species. Soon he bred twenty kangaroos and several reindeers. The biggest attraction for the public were emus, rheas and ponies imported from Scotland. There were also fallow deer and probably also other animals - flamingos, wapiti, white-tailed deer, maras. 1909, Hohenlohe in the preserve even opened a restaurant pavilion. Breeding of exotic animals in this promisingly booming zoo was finished at the beginning of the World War I.

konec 19. století
late 19th century

cca 1914

kníže Filip Arnošt Hohenlohe z Schillingfürstu
prince Phillipp Ernst Hohenlohe-Schillingsfürst

350 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2011 Poslední úprava 04.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.