!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Poděbrady

Podiebrad


† Zookoutek Poděbrady
Zookoutek v Lázeňském parku
Poděbrady Zoo-corner (Mini-zoo) • Zoo-corner (Mini-zoo) in Lázeňský park (Spa park)
50°08'39"N, 15°07'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0056A†
     
 
Lázeňský park
Poděbrady
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malý zookoutek, který býval v lázeňském parku - klece a voliéry s ptáky (především papoušky), opicemi (makaci), mývali, želvami... K dispozici je jen málo údajů.

small mini-zoo, which had been in the spa park - a cages and aviaries with birds (especially parrots), monkeys (macaques), raccoons, tortoises. Only few data is available.

20. léta (?)
the 1920s (?)

okolo 1960
around 1960

městský
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2011 Poslední úprava 21.11. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.