!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Polička

Politschka


† Mini zoo Polička
Koutek živé exotiky
Corner of Live Exoticism
49°42'51"N, 16°15'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0196B†
     
 
Nám. B. Martinů 85
Polička
572 01
CZECH REPUBLIC
 
- - -

mini zoo, či spíše terárium Domova dětí a mládeže Polička (později Středisko volného času Mozaika) - 70 terárií a 60 druhů převážně plazů a jiných terarijních zvířat (hlodavci, bezobratlí...), drobní papoušci (korely)...

mini zoo or rather terrarium of DDM Polička (House of Children and Youth, later renamed to SVČ Mozaika - Leisure Centre) - 70 terrariums and 60 species of mainly reptiles and other terrarium animals (rodents, invertebrates), small parrots (cockatiels)...

1990

asi 2007
probably 2007

DDM Polička - později přejmenován na SVČ Mozaika
DDM Polička (House of Children and Youth) - later renamed to SVČ Mozaika (Leisure Centre)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 12.03. 2016 Poslední úprava 12.03. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.