!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Akvárium Galerie Butovice
Aquarium of Butovice Gallery
50°02'56"N, 14°21'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0171A†
     
 
Radlická 117
Praha 5
158 00
CZECH REPUBLIC
 
www.galerie-butovice.cz/...

Od zahájení činnosti nákupního Centra Galerie Butovice zde fungovalo i akvárium - dominantou byla dvě obří mořská akvária (svého času největší ve střední Evropě) - každé  37.560 litrů (délka 14,5 ; výška 1,85 m a hloubka 1,4 m) - horní s korálovými rybami (okolo 1400 kusů) a spodní s dravými rybami (okolo 100 ks). Dále 7 akvárií v Cafe Aquarium - osmistěnné se žralokem (5.200 litrů), čtyři konkávně vyklenutá (každé 300 litrů) a dvě konvexně vypouklá (500 a 700 litrů) s korálovými rybkami. Poslední akvárium bylo v centrálním vestibulu v baru - nádrž s terčovci vestavěná v barové stěně (720 litrů).
V červnu 2010 bylo celé patro nákupního centra přestavěno a akvárium zrušeno, ryby byly přemístěny do Mořského světa.
Celkem asi okolo 1800 ryb a paryb - např. žralok černoploutvý, muréna síťkovaná, sapínek modrozelený, sapín zelený, havýš čtyřhranný, klaun očkatý, klaun uzdičkatý, zobec obecný, bodlok žlutý, bodlok pestrý, pomec modrohlavý, kanic modroskvrnný, kanic žlutomodrý, chňapal modropruhý, chňapal císařský, chrochtal prasečí, netopýrník obecný, hlaváčovec pastelový, kranas vysoký, perutýn ohnivý, čtverzubec hvězdnatý, terčovci... k nejzajímavějším patřila máčka MacLeyaova, ale i endemické havajské druhy, kterých byla téměř polovina.

Since the launching operation of the Galerie Butovice shopping center there functioned also aquarium - dominat features were two giant aquariums (at the time the largest in Central Europe) - both 37,560 liters (length 14.5 m, height 1.85 m and depth 1.4 m) - the upper with coral fish (about 1400 specimens) and the lower of predatory fish (about 100 specimens). Moreover, seven aquariums in Cafe Aquarium - octahedral with the shark (5,200 liters), four concavely arched (300 liters each) and two convexly bulging (500 and 700 liters) with coral fishes. Last aquarium was in the central vestibule in the bar - tank with a discuses built into the wall of the bar (720 liters).
In June 2010, the entire floor of the shopping center was rebuild and the aquarium abolished, fish were relocated to Mořský svět (Sea World).
In total about around 1800 fishes and cartilaginous fishes - e.g. black fin reef shark, laced moray, blue devil, blue green chromis, blackclotched turretfish, clown anemonefish, blackback anemonefish, beaked boralfish, lemon sailfin, blue surgeonfish, blue-face angelfish, coral hind, blue and yellow grouper, blue-banded snapper, emperor red snapper, porkfish, circular batfish, fire dartfish, lookdown fish, lionfish, star puffer, discuses... one of the most important was Australian marbled cat shark, but also endemic Hawaiian species, which were nearly half

v úterý a v sobotu se konalo veřejné krmení potápěčem
public feeding by scuba diver was each Tuesday and Saturday

2005

15. června 2010
15th June 2010

Nákupní centrum Galerie Butovice; obsluhováno firmou Akva Top s.r.o.
Nákupní centrum Galerie Butovice (= Gallery Butovice Shopping Centre); serviced by firm Akva Top Ltd.

N/A (celkový objem nádrží 83.440 litrů)
N/A (total volume of tanks 83,400 litres)

N/A

N/A

N/A ? / ~ 1800 N/A ? / ~ 1800
(2008)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.10. 2012 Poslední úprava 06.10. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.