!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Veřejné akvárium v Praze
Pubilc Aquarium in Prague
50°04'44"N, 14°23'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0151A†
     
 
Kinského sady (dnes • today Kinského zahrada)
Praha - Smíchov
CZECH REPUBLIC
 
- - -

první pražské veřejné akvárium vzniklo v roce 1921 v Zoologickém ústavu UK na Vinohradech, později (zřejmě 1925) bylo přemístěno do Kinského sadů (dnes Kinského zahrada) na Smíchově, který byl tehdy novou součástí Prahy (od 1922). Akvárium bylo provozováno "Prvním spolkem přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze" (později jen Akvárium) a sloužilo do roku 1941.

Prague's first public aquarium was founded in 1921 in the Zoological Institute of Charles University in Vinohrady, later (probably 1925) was moved to Kinsky orchards (Kinsky garden today) in Smíchov, which was then a new part of Prague (since 1922). The aquarium was operated by "First society of friends of aquariums and terrariums in the Kingdom of Bohemia in Prague" (later Akvárium only), and served until 1941.

1921

1941

První spolek přátel akvarií a terarií v Praze
První spolek přátel akvarií a terarií v Praze (= First Society of Friends of Aquariums and Terrariums in Prague)

N/A

N/A

1) Historické obrázky • Historical pictures

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.04. 2012 Poslední úprava 01.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.