!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Veřejné akvárium ZK Tatra Smíchov
Pubilc Aquarium of ZK Tatra Smíchov (ZK = Závodní klub = Company club)
50°04'19"N, 14°24'07"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0200A†
     
 
Plzeňská
Praha - Smíchov
CZECH REPUBLIC
 
- - -

v roce 1958 (nebo 1954) akvaristický kroužek Závodního klubu Tatry Smíchov (založený 1951) vybudoval a otevřel v pořadí druhé pražské veřejné akvárium (v té době však již existovalo jako jediné). O jeho vznik se zasloužil velký a velmi aktivní akvarista Antonín Novotný ml. (syn pozdějšího prezidenta).
Akvárium bylo v provozu více než 30 let, přesto o něm není k dispozici příliš informací. Zrušeno bylo v roce 1990, kdy se již nezadržitelně blížil i konec největšího světového výrobce tramvají – Tatry Smíchov a posléze i demolice celého unikátního areálu. Dnes na místě bývalé Tatry Smíchov najdeme Centrum Nový Smíchov.


in 1958 (or 1954), aquarium group of Company club of Tatra Smíchov (founded 1951) created and opened the second Prague public aquarium in the order (however at that time it existed already as the only). Its creation was merit of large and very active aquarist Antonín Novotny jr. (son of the later president).
The aquarium was in operation for more than 30 years, but too much information about that is not available. It was closed in 1990, when the end of the world's largest tram producer - Tatra Smíchov was inexorably approaching and after that also the demolition of the entire unique campus. Today, on the site of the former Tatra Smíchov there is Center Nový Smíchov.

1958 (podle jiných zdrojů 1954)
1958 (1954 according to another source)

1990

ZK Tatra Smíchov (Tatra n.p., závod Smíchov; později ČKD Praha, závod Tatra Smíchov)
Company club of Tatra Smíchov (Tatra n.p. - state enterprise, Smíchov factory; later ČKD Praha, Tatra Smíchov factory)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.06. 2016 Poslední úprava 09.06. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.