!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag  Prague


† Expozice živých sklípkanů a štírů Praha
Prague Exposition of Live Tarantulas and Scorpions
50°05'15"N, 14°24'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0131B†
     
 
Mostecká 19
Praha 1
101 00
CZECH REPUBLIC
 
 
N/A
 
původně samostatná expozice pavouků, štírů a mnohonožek v bývalém kině "U hradeb", po povodních přestěhována na Staroměstské náměstí a poté do Mostecké ulice. Z legislativních důvodů nakonec "bonusovou" součástí Muzea Leonarda da Vinci (na samostatný provoz požadovalo MŽP zoo licenci). V samostatné expozici bylo okolo 50 druhů pavouků (černé vdovy a sklípkani), 20 druhů štírů a 4 druhy mnohonožek. Později - v muzeu o něco méně - celkem 35 druhů (kompletní seznam zvířat je zde).

originally separate exposition of spiders, scorpions and millipedes in the former cinema "U hradeb", moved to Old Town Square after the flood and then to Mostecká Street. Finally it was a "bonus" part of the Leonardo da Vinci Museum for legislative reasons (for independent operation the Ministry of Environment required a zoo license). In a separate exposition there was about 50 species of spiders (black widows and tarantulas), 20 species of scorpions and 4 species of millipedes. Late - in the muzeum a little less - total 35 species (complete list of animals is here).

~ 2001

~ 2013

soukromé (Torture s.r.o. - Enzo Bertolini a Franco Leonardi)
private (Torture s.r.o. - Enzo Bertolini and Franco Leonardi)

N/A

N/A
 
1) Stručně o expozici

36 / 51 0 0 cca 36 / 51
(2011)
0 0 0
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 29.08. 2011 (Video: 3 min 27 sec)
Image 1 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011 (Video: 3 min 27 sec)
Roman Hynek, 29.08. 2011 (Video: 3 min 27 sec)
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 2 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 3 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 4 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 5 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 6 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 7 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 8 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 9 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 10 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 11 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 12 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 13 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 14 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 15 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 16 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 17 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 18 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 19 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 20 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 21 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 22 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 23 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 24 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 25 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 26 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 27 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 28 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 29 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 30 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 31 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 32 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 33 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 34 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011
Image 35 of 35
Roman Hynek, 29.08. 2011
Roman Hynek, 29.08. 2011

  Stránka vytvořena 25.10. 2011 Poslední úprava 08.06. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.