!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Prostějov

Proßnitz


† Botanická zahrada Prostějov
Zookoutek Prostějov
Prostějov Botanical Garden • Prostějov Zoo-corner (Mini-zoo)
49°28'08"N, 17°07'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0063B†
     
 
Lidická 2
Prostějov
CZECH REPUBLIC
 
www.mestopv.cz/... ; ww.prostejov.eu/...

Prostějovská botanická zahrada stále existuje, ovšem krátce po její založení zde byl i zookoutek, který měl zvýšit atraktivitu zahrady pro návštěvníky. Záměr se neosvědčil, protože se nepodařilo udržet zvířata v dobrém stavu a tak byl zookoutek po několika letech zrušen.

Prostějov botanical garden still exists, but shortly after its foundation there was also a mini-zoo, which should increase the attractiveness of the gardens for visitors. The intention was unsuccessful, because it didn't manage to keep animals in good condition, so that the mini-zoo was closed after a few years.

9. září 1934 - botanická zahrada; zookoutek ve druhé polovině 30. let
9th September 1934 -  Botanical garden; mini-zoo in second half of 30s

přelom 30. a 40 let
turn of 30s and 40s

městská
municipal

1,5 ha (botanická zahrada)
1,5 ha (botanical garden)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.04. 2011 Poslední úprava 09.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.