!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sirá

Syra


† Farma Bukov
Farm Bukov
49°49'50"N, 13°44'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0191B†
     
 
Sirá 67
Rokycany
337 01
CZECH REPUBLIC
 
- - -

farma s hospodářskými i zoologickými zvířaty (pro komerční i expoziční účely), která vznikla v roce 2000 v bývalém (ai zemědělském) areálu u hlavní silnice. Expoziční chov pro návštěvníky byl zrušen zřejmě někdy okolo roku 2013.
Jezevci, mývali, mývalovci, lamy krotké a guanako, koně, poníci, osli, prasata, divočáci, skot, několik plemen koz a ovcí, králíci, pštrosi, emu, sovice, několik plemen hus a kachen, krocani, mnoho druhů bažantů (včetně 3 druhů satyrů), pávi ( v několika barevných mutacích), perličky, kur bankivský, krokodýli, želvy... (viz. seznam zvířat).

Farm with agricultural and zoological animals (for both commercial and exposure purposes), which was established in 2000 in the former (probably agricultural) area by the main road. Exposure breeding for the visitors was abolished probably sometime around 2013.
Badgers, raccoons, raccoon dogs, llamas and guanacos, horses, ponies, donkeys, pigs, wild boars, cattle, several breeds of goats and sheep, rabbits, ostriches, emus, owls, several breeds of geese and ducks, turkeys, many species of pheasants (including 3 species of tragopans), peacocks (in several color versions), guineafowl, red junglefowl, crocodiles, turtles... (see list of animals).

2000

N/A (zřejmě okolo 2013)
N/A (perhaps around 2013)

soukromé (Agrokomerc a.s.)
private (Agrokomerc a.s. - JSC)

N/A

N/A

1) Seznam zvířat • List of animals

0 0 0 78 / ?
(~2012 - 2013)
3 / ? 54 / ? 21 / ?
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.

fotky po zavření farmy • photos after closing the farm
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 1 of 5
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 2 of 5
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 3 of 5
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 4 of 5
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015
Image 5 of 5
Roman Hynek, 07.10. 2015
Roman Hynek, 07.10. 2015

  Stránka vytvořena 14.10. 2015 Poslední úprava 14.10. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.