!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Šluknov

Schluckenau  Szluknów

-> 1945 Schluckenau


† Tierpark und Vogelhaus Schweizerhaus
Zoo a ptačinec Schweizerhaus (Švýcarský dům)  Zoo and bird haus Schweizerhaus (Suisse House)
51°00'12"N, 14°27'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0195A†
     
 
Schluckenau - Rumburger Strasse (now route no. 266)
Šluknov
CZECH REPUBLIC
 
- - -

výletní a zábavová restaurace Schweizerhaus ležela při hlavní silnici mezi Šluknovem a Valdekem, postavena byla někdy koncem 19. století (možná v 80. letech). Restaurace měla svou oboru (Tiergarten) a někdy okolo roku 1908 byla přistavěna i zoo a ptačí dům. Bohužel o této zoo neexistují žádné informace, jen jedna reklama přes  třetinu stránky z Knihy adres z roku 1908, kde je krom jiného napsáno "Neuer Tierpark mit Vogelhaus" (nová zoo s ptačím domem). Zoo zanikla nejpozději před koncem 2. světové války - po válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno a do roku 1950 bylo zcela opuštěno i okolí Schweizerhausu (z něj dnes existují pouze nepatrné ruiny).

excursion and entertainment restaurant Schweizerhaus lay along the main road between Šluknov and Valdek, was built sometime in the late 19th century (perhaps in the 1880s). The restaurant had its own game preserve (Tiergarten), and sometime around 1908, a zoo and a bird house were built additional. Unfortunately no information about this zoo exists, only one advertisement on the third page of Address Books of 1908, where among other things says "Neue Tierpark und Vogelhaus" (new zoo with bird house). The zoo ceased to exist no later than before the end of the WWII - the German population was displaced after the war and till 1950, the Schweizerhaus surroundings was completely abandoned (currently there are only minor ruins of the restaurant).

1908 nebo o něco málo dříve
1908 or slightly earlier

N/A - nejpozději před koncem 2. světové války
N/A - not later than before the end of WWII

soukromá (Ernst Leeder)
private (Ernst Leeder)

N/A

N/A

1) Reklama na novou zoo z Knihy adres • Advertisement for the new Zoo from Address Books

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 12.02. 2016 Poslední úprava 12.02. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.