!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Smolné Pece

Pechöfen

některé zdroje uvádí chybně • some sources erroneously mention: Karlovy Vary


† Babiččin dvoreček Smolné Pece
Mini zoo (Dětská farma) Babiččin dvoreček Smolné Pece
Smolné Pece Granny's Yard • Smolné Pece Mini-zoo (Children's Farm) Granny's Yard
50°17'34"N, 12°45'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0136B†
     
 
Smolné Pece
362 25
CZECH REPUBLIC
 
- - -

minizoo s domácími zvířaty - koně, osli, poníci, lamy, prasata (2 plemena), kozy (3 plemena), ovce, krávy, králíci, pštrosi. Minizoo byla provozována občanským sdružením Babiččin dvoreček kontroverzního politika Martina Zemana. Kromě chovu zvířat sloužila údajně hlavně ke korupčním účelům. Zrušena byla na přelomu 2007 / 2008 (zřejmě březen 2008) - důvod: rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění nepovolené stavby.

mini-zoo with domestic animals - horses, donkeys, ponies, llamas, pigs (2 breeds), goats (3 breeds), sheep, cows, rabbits, ostriches. Mini-zoo was run by the civic association Babiččin dvoreček (Granny's yard) of controversial policy Martin Zeman. In addition to breeding animals reportedly used mainly for corrupt purposes. Abolished was at the turn of 2007 / 2008 (probably March 2008) - reason: the decision of the Building Authority to remove unauthorized construction.

následníkem této minizoo je Dětská farma Babiččin dvoreček Kobylé
Dětská farma Babiččin dvoreček Kobylé (Kobylé Children's Farm Granny's yard) is successor of this mini zoo

2006

přelom 2007 / 2008 (zřejmě březen 2008)
turn of 2007 / 2008 (probably March 2008)

občanské sdružení Babiččin dvoreček Karlovy Vary
civic association Babiččin dvoreček Karlovy Vary

N/A

N/A

1) Oficiální leták Babiččina dvorečku

N/A N/A N/A 13 (?) / ?
(2006)
N/A 1 (?) / ? 12 (?) / ?
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.09. 2011 Poslední úprava 25.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.